Esport

E-sporten er ved at gøre sit indtog i Stjær.

Der bliver pt. arbejdet med bl.a at finde midler til indkøb af udstyr, samt finde nogen, som vil påtage sig trænerrollen.

Kontakt

John Haarup Laursen (4077 8900 / john-h-laursen@hotmail.com)